Коло српских сестара месни одбор Ниш – Годишња скупштина 2016

24. 05. 2016. год

Одржана је двадесет и пета радна Годишња скупштина Кола српских сестара месни одбор Ниш. Велики број сестара је присуствовао скупштини (њих тридесет). Извештај о раду месног одбора је једногласно усвојен, као и финансијски извештај.