27. 05. 2016. године

Месни одбор из Краљева обележио је десет година свог рада.