Предаја медицинског апарата  суви стерилизатор Клиници ОРЛ, Клиничког центра Ниш

17. новембар 2016.

Чланице Кола су ову годину, коју обележавају као јубилеј, 25. година од обнављања Кола, посветиле деци, и све своје акције усмериле смо ка њима. Организовале смо више добротворних вечери о чему смо већ овде извештавале и од прикупљених средстава купиле два медицинска апарата. Једно је суви стерилизатор за ОРЛ Клинику, а други аспиратор за аспирирање деце при рођењу и у току реанимације. Примопредају сувог стерилизатора смо обавиле, а аспиратор стиже ових дана, о чему ћемо писати.