Помоћ многобројној породици – село Ђаце

Село Ђаце – посета породици са дванаесторо деце