10. јун 2016. године

Месни одбор из Крагујевца одржао је свечану изборну скупштину, којој смо и ми присуствовале