Изборна скупштина

23. јун 2017. године

Коло српских сестара – Ниш, одржало је своју изборну скупштину. Скупштина је била радна и протекла у предивној атмосфери.

Годишњи извештај је подсетио сестре, да је иза нас још једна успешна година доброчинства. Дискусија по извештају је била садржајна, а онда је он једногласно усвојен. Финансијски извештај је такође једногласно усвојен. Предложен је план и програм рада Кола српских сестар – Ниш, кога су сестре такође усвојиле.

Пошто је скупштина изборна приступило се избору чланова Упеавног и Надзорног одбора. Управни одбор чине: Љиљана Стојановић, Милена Шаранац, Мирјана Младеновић, Катица Ђорђевић. Љубинка Говедаровић, Гордана Антонијевић, Вера Пејић, Јагода Таков, Славица Динић-Јовановић и Гордана Стојановић, а Надзорни: Слађана Витковић, Милена Ђорђевић, Станица Милошевић и Љиљана Стојановић као замена.

На седници чланице управног одбора су изабрале Љиљану Б. Стојановић за председницу, Милену Шаранац за потпредседницу, Мирјану Младеновић за секретара и Гордану Стојановић за благајника. Председник Надзорног одбора је Слађана Витковић.

После изборне скупштине сестре су наставиле дружење уз кафу и сок.