Даривање постељина Клиничком центру за ментално здравље деце

17. фебруар 2019. године

Даривање постељина смо наставиле. Својим средствима смо купиле платно са дечијим мотивима, платиле шиће и 50 постељина даривале Клиничком центру за ментално здравље деце.

Дечији мотиви на постељинама су унели ведрину у монотоним болничким собама.

Медицинско особље је нескривено изразило своју  захвалност за донацију, јер су постељине на поменутим клиникама биле у лошем стању.