Акција прикупљања и сортирања одеће

19. фебруар 2022. године.

Наставиле смо са акцијом прикупљања и сортирања одеће.