Камион помоћи за Косово и Метохију. Лапље село код Приштине 27.12.2000.године

Камион помоћи за Косово и Метохију. Лапље село код Приштине 27.12.2000.године