Делић атмосфере из новоопремљене чекаонице Дечје специјалистичке службе (2009. година)

Делић атмосфере из новоопремљене чекаонице Дечје специјалистичке службе (2009. година)