Коло српских сестара је 2009. године опремило и оплеменило отпусну собу за породиље

Коло српских сестара је 2009. године опремило и оплеменило отпусну собу за породиље