Отпусна соба за породиље на Гинеколошком оделењу. На слици: кабина за пресвлачење породиља

Отпусна соба за породиље на Гинеколошком оделењу. На слици: кабина за пресвлачење породиља