Опремљена и оплемењена отпуна соба за породиље на нишкој Гинекологији

Опремљена и оплемењена отпуна соба за породиље на нишкој Гинекологији