Године 2001. КСС је организовало вече под називом "У спомен Рајевском" у сали нишког Позоришта лутака

Године 2001. КСС је организовало вече под називом "У спомен Рајевском" у сали нишког Позоришта лутака