Изглед чесме - задужбине КСС из Ниша непосредно пре освећења 2004. Године

Изглед чесме - задужбине КСС из Ниша непосредно пре освећења 2004. Године