КСС дарује учеснике пешкирима

КСС дарује учеснике пешкирима